یزد، شهرک صنعتی، فاز 2 ، بلوار اقاقیا ، 24 متری نسترن