ایمیل

info@chini-isatis.com

تلفن

7272492 353 98+

آدرس

یزد، شهرک صنعتی ، فاز 2 ، بلوار اقاقیا ، 24 متری نسترن