کاهش مصرف آب

 

با توجه به اهداف اصلی شرکت ایساتیس در خصوص کاهش مصرف آب با رویکرد صرفه

جویی در مصرف خانوار و همچنین در راستای حفظ محیط زیست این شرکت ضمن تلاش

های فزاینده در جهت نوآوری و تولید محصولات خود در مرحله اول اقدام به تولید توالت های

فرنگی واترجت و توربوجت به جای توالت های فرنگی گردابی نموده و در نهایت با انجام

مطالعات و انطباق با استانداردهای جهانی اقدام به تولید توالت های فرنگی با مکانیزم های

دوزمانه نموده که بدین وسیله توانسته است در برخی از مدل ها نیز مصرف آب را از 9 لیتر

به چهار لیتر کاهش دهد.